สายพานลายดอก

roughtop

การใช้งาน

• ใช้ลำเลียงวัสดุและหีบห่อที่มีน้ำหนักเบาในแนวที่เป็นมุมลาดชัน

• ใช้ลำเลียงวัสดุที่แตกง่าย เช่น ขวดแก้ว และวัสดุที่กลิ้งตกลงมาได้ง่าย

• ใช้ลำเลียงในอุตสาหกรรมถุงมือยาง เป็นต้น