thai flag eng flag
Wednesday, September 23, 2020
Text Size

สายพานผ้าใบฝ้าย

flat cotton belt

การใช้งาน

ใช้ลำเลียงงานเบา งานทั่วไปที่ต้องการผิวสะอาด หรืองานที่วัสดุไม่ต้องการสัมผัสกับผิวยาง เพื่อให้สามารถระบายความร้อนได้เร็ว

 ****ผลิตภัณฑ์สายพานลำเลียงที่เสื่อมสภาพเป็นขยะอุตสาหกรรม กรุณาคัดแยกและกำจัดทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด

(หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่ 034-830501-3)