สายพานซุปเปอร์เฟล็กซ์

superflex

การใช้งาน

ใช้ในงานส่งกำลังที่ต้องการความแข็งแรงสูง หรือติดลูกกะพ้อเพื่อลำเลียงวัสดุในแนวตั้ง