โครงสร้างของสายพานลำเลียง

               สายพานลำเลียงมีส่วนประกอบหลักคือ

structure 1. ยางผิวบน : ทำหน้าที่ รองรับวัสดุขนถ่าย และป้องกันการเสียหายของชั้นผ้าใบในการรับแรง และยังมีคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ป้องกันการเจาะทะลุ ป้องกันน้ำมัน   ป้องกันความร้อน ผิวของยางบนมีหลายชนิด สามารถเลือกให้ใช้งานตามความเหมาะสมของวัสดุที่ลำเลียง

2. ชั้นผ้าใบ : ทำหน้าที่ เป็นแกนกลางในการรับแรงดึงของสายพานทั้งเส้น และช่วยในการกระจายแรงดึงของสายพาน ขณะลำเลียงวัสดุอีกด้วย

3. ชั้นยางประสานผ้าใบหรือชั้นน้ำกาว : ทำหน้าที่ในการประสานผ้าใบของแต่ละชั้นเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน

4. ยางผิวล่าง : ทำหน้าที่ป้องกันชั้นผ้าใบของสายพานเพื่อไม่ให้เสียหายจากการเสียดสีกับลูกกลิ้งและพูเล่ย์

สรุป ชั้นผ้านั้นเป็นแกนหลักของสายพาน ทำหน้าที่รับแรงต่างๆ ที่เกิดกับสายพาน ชั้นน้ำกาวที่เคลือบบนชั้นผ้า ทำหน้าที่ยึดติดชั้นผ้าเข้าด้วยกัน และยึดติดชั้นผ้ากับผิวยางชั้นนอก ส่วนผิวยางชั้นนอกทำหน้าที่ปกป้องชั้นผ้าจากสภาวะแวดล้อมในการใช้งาน