การเลือกชั้นผ้าของสายพานลำเลียง

               ชั้นผ้าของสายพานลำเลียง ควรจะสามารถรับแรงทั้งหมด ที่เกิดกับสายพานได้ทั้งในขณะที่รับ และบรรทุกน้ำหนักวัสดุ ชั้นผ้านี้ควรจะได้รับการออกแบบให้มีสมรรถภาพการใช้งาน ดังนี้

1. ความทนต่อแรงดึง โดยต้องอยู่ในระดับที่จะทนต่อแรงดึงสูงสุด ในขณะใช้งานได้

2. การรับน้ำหนัก มีความแข็งแกร่งตามแนวขวาง เพื่อค้ำสายพานเมื่อบรรทุกอย่างเต็มที่

3. ความทนทานต่อแรงตกกระทบ กระแทก โดยต้องมีความสามารถที่จะรับแรง ตกกระทบ กระแทก ในขณะที่วัสดุที่บรรทุกหล่นลงมากระทบกระแทกบนสายพาน ณ จุดบรรทุกหรือจุดโหลดวัสดุ

4. ความยืดหยุ่นตามแนวขวาง มีความยืดหยุ่นเพียงพอ ที่จะสัมผัสกับรางในขณะที่ไม่มีน้ำหนักบรรทุก

5. ความยืดหยุ่นตามแนวยาว มีความยืดหยุ่นเพียงพอ ที่จะเคลื่อนไปรอบพูเล่ย์ทุกตัวในระบบ โดยไม่ทำให้อายุการใช้งานลดลง

ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ แต่ละปัจจัยควรได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด ปัจจัยใดที่มีความจำเป็นอย่างมากที่สุด ต่อชั้นผ้าของสายพานลำเลียง ก็ควรจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบ ที่ท่านจะเลือก เมื่อท่านได้ตัดสินใจ เลือกแบบที่ตรงกับความต้องการ ในปัจจัยที่สำคัญที่สุดแล้วควรจะกลับไปพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เลือกนั้นเหมาะสมแล้วหรือยัง บางกรณีอาจจะพบว่า มีชั้นผ้าสายพานลำเลียงมากกว่าหนึ่งแบบ ที่ตรงกับความต้องการ ในกรณีเช่นนี้ควรเลือกแบบที่ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด